PALĪDZĪBA
PALĪDZĪBA Sākumlapa    Karte    Tabula    Meklēt    Palīdzība   

NAKTSMĪTŅU VIETAS

Menu

  • Sākumlapa – atgriežas uz sākumlapu
  • Karte – parāda uz kartes naktsmītnes
  • Tabula – parāda naktsmītņu sarakstu ar meklēšanas iespējam  
  • Meklēšana – tiešāka naktsmītņu meklēšana pēc tipa, apstākļiem, atrašanās vietas u.c.

Kustēšanās pa karti

  • Karti var palielināt, samazināt un pārvietot ar kartes augšdaļā esošo ikonu palīdzību, vai ar peli – uzklikšķinot dubulti ar kreiso taustiņu, karte palielinās, uzklikšķinot dubulti ar labo taustiņu, karte samazinās, ar kreiso taustiņu „velkot” karte pārvietojas. Palielināt un samazināt var arī ar peles rullīti      
  • Uz kartes parādīto naktsmītņu tipus var izvelēties pēc labajā pusē esošās leģendas
  • Uzklikšķinot uz kartes esošā marķiera, atveras papildus logs ar tiešāku informāciju par naktsmītni